رنگ :
بدنه :
کارکرد : کیلومتر
گیربکس :
تعداد دنده :
حجم موتور :
تعداد سیلندر :
نوع سوخت :
خلاصه گزارش
وضعیت لاستیک
0%
آیتم کارشناسی شده و سالم است
آیتم کارشناسی شده و مشکل دارد
آیتم کارشناسی نشده و یا موجود نیست

گزارش کارشناسی

لاستیک جلو سمت راننده : %
لاستیک جلو سمت شاگرد :%
لاستیک عقب سمت راننده:%
لاستیک عقب سمت شاگرد :%
لاستیک زاپاس : %